Opublikowano

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa

Statystyki są bezlitosne – poziom bezrobocia w Polsce nadal jest wysoki, a wiele osób miesiącami bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. W tej grupie dużą część stanowią osoby młode, które dopiero ukończyły szkołę lub uczelnię i ze świadectwem bądź dyplomem stają przed koniecznością poszukiwania pracy. Wkroczenie na zawodową ścieżkę może jednak być trudne. Aktywizacja zawodowa.

Doskonale wiedzą o tym osoby, które codziennie przeglądają ogłoszenia, wysyłają setki dokumentów aplikacyjnych i biegają na rozmowy kwalifikacyjne bez większych skutków. Polski rynek pracy nie jest bowiem przyjazny dla osób bez doświadczenia zawodowego. Często okazuje się wiec, że młode osoby, które mają dyplom ukończenia dobrej uczelni, znają języki obce, ukończyły kilka kursów przegrywają z nieco gorzej wykształconymi osobami, które mają jednak bogatsze CV.

Aktywizacja zawodowa absolwentów staje się jednak priorytetem wielu urzędów pracy i akademickich biur karier. Dlatego warto skorzystać z tej pomocy. Na czym polegają prowadzone działania? Często są to oferty staży i praktyk, które pozwalają zdobyć pierwsze zawodowe szlify. Mogą być one skierowane w stronę absolwentów, czasami osób, które jeszcze studiują. Firmy mogą przydzielić takim osobom mentora, który pomoże im zdobyć nowe umiejętności, stanie się swoistym przewodnikiem po konkretnej branży. Kolejnym rozwiązaniem są szkolenia zawodowe poszerzające konkretne kompetencje.

Ważne jest jednak dobranie kursów, które rzeczywiście zwiększają nasze szanse na zatrudnienie w wybranym przez nas zawodzie.

Opublikowano

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym
Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Pojęcie mentora wielu osobom kojarzy się z polem naukowym.

To właśnie na uczelniach młodzi pracownicy naukowi często korzystają z pomocy i rad bardziej doświadczonych kolegów, którzy podpowiadają im metody, czuwają nad rozpoczynanymi właśnie badaniami naukowymi, wspierają w redakcji publikacji. Jednak pojęcie mentoringu coraz częściej wkracza do branży HR, gdzie jest traktowane jako relacje mające na celu rozwój osobisty i zawodowy.

Opublikowano

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Wiele osób ma problem z wkroczeniem na rynek zawodowy i znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie. Dużo zależy tutaj od kierunku wykształcenia, regionu, w którym poszukujemy zatrudnienia. Ale kwestią zaporową dla niejednego absolwenta bezskutecznie poszukującego zatrudnienia pozostaje brak doświadczenia zawodowego. Puste CV nie świadczy zbyt dobrze o kandydacie. Praktyki zawodowe.

Większość pracodawców wybiera osoby, które miały już kontakt z konkretną branżą, znają jej specyfikę i sposób funkcjonowania. Zatrudnienie osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku wiąże się bowiem z mniejszymi kosztami jej wdrażania do pracy. Często wystarczy dzień czy 2 dni szkolenia, aby móc powierzyć nowemu pracownikowi jego obowiązki. Absolwenci, którzy mają bogatą wiedzę teoretyczną, ale nie znają specyfiki konkretnej pracy nie są atrakcyjni dla pracodawców, ponieważ obawiają się oni kosztów związanych z ich szkoleniem oraz niepotrzebnych przestojów w normalnym funkcjonowaniu firmy.

Co więc powinny zrobić osoby, które dopiero stają u progu kariery zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dobrym pomysłem są praktyki.

Nie chodzi tutaj jednak tylko o krótkie praktyki szkolne czy studenckie, ale także o różne programy, które wdrażane są w wielu koncernach, większych firmach czy znanych insynuacjami. Programy praktyk i staży zawodowych mogą być płatne lub bezpłatne. Dla wielu młodych osób są one jednak szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie specyfiki pracy w konkretnym sektorze oraz poszerzenie kontaktów w środowisku.

Opublikowano

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Problem ze znalezieniem zatrudnienia może być spowodowany niedopasowaniem naszych kwalifikacji do wymogów lokalnego rynku pracy. Wiele modnych kierunków kształci osoby, które niekoniecznie mają łatwy start na swojej ścieżce zawodowej, ponieważ rynek jest już przesycony pracownikami o takich kompetencjach oraz kwalifikacjach zawodowych i nie jest w stanie „wchłonąć” nowych roczników. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Różne programy organizowane przez Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy mają na celu podnoszenie kwalifikacji absolwentów lub osób bezrobotnych, ich przekwalifikowanie. Warto skorzystać z tego typu ofert. Dają one bowiem możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, dokształcenia się lub zmiany branży bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów, na które wiele osób nie pracujących nie może sobie pozwolić. Szkolenia i kursy dofinansowane z urzędów pracy są tylko jedną z alternatyw. W ofertach dostępne są tutaj m.in. kursy językowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy) czy szkolenia typowo branżowe, które pozwalają zmienić zawód i rozpocząć karierę w nieco innej branży niż nasz wyuczony zawód.

Bezpłatne kursy często finansowane są także z funduszy Unii Europejskiej (obsługują je m.

in. Urzędy Wojewódzkie). Takie szkolenia również dają możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji. Studenci i absolwenci ciekawych ofert szkoleniowych oraz praktyk i staży mogą również poszukać w ofertach Akademickich Biur Karier, które działają przy uczelniach wyższych.

Kolejną alternatywą mogą okazać się studia podyplomowe. Uczelnie oferują roczne i 2-letnie zajęcia, które pozwalają uzyskać kwalifikacje dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy – szkoły wyższe tworzą kierunki podyplomowe w oparciu o badania wymogów przedsiębiorstw i rozmaite analizy socjologiczne, przy konsultacji z doradcami zawodowymi.

Opublikowano

Na czym polega mentoring?

Na czym polega mentoring?
Na czym polega mentoring?

Na czym polega mentoring?

Obecnie dużo mówi się o rozwoju personalnym w odniesieniu do pracy zawodowej.Polega on na doskonaleniu cech, które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze, pomagają osiągnąć zawodowe cele, dopasować swoje cechy (umiejętności) do konkretnego stanowiska. W rozwoju personalnym pojawia się pojęcie mentoringu. Na czym ono polega? Otóż, chodzi tutaj o relację pomiędzy 2 osobami. Jedna z nich przekazuje drugiej, czyli swojemu podopiecznemu wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz czuwa nad jego właściwym rozwojem.

Opublikowano

Mentoring jako dobrowolna relacja

Mentoring jako dobrowolna relacja
Mentoring jako dobrowolna relacja

Mentoring jako dobrowolna relacja

W rozwoju personalnym stosowane jest pojęcie mentoringu na określenie relacji pomiędzy dwoma osobami.Relacja ta opiera się na kontaktach mentora (osoby bardziej doświadczonej w konkretnej dziedzinie) z podopiecznym, czyli osobą, która na określonym polu stawia dopiero swoje pierwsze kroki. Na jakich zasadach powinna opiera się taka relacja? Mentor i podopieczny powinni zawrzeć konkretną umowę. Umowa ta określi zasady ich współpracy. Relacja taka musi być świadomym wyborem dwóch stron – mentorem nie można zostać np. na polecenie szefa, który zleca firmowemu specjaliście przekazanie branżowej wiedzy nowemu pracownikowi.