Opublikowano

Mentoring jako dobrowolna relacja

Mentoring jako dobrowolna relacja
Mentoring jako dobrowolna relacja

Mentoring jako dobrowolna relacja

W rozwoju personalnym stosowane jest pojęcie mentoringu na określenie relacji pomiędzy dwoma osobami.Relacja ta opiera się na kontaktach mentora (osoby bardziej doświadczonej w konkretnej dziedzinie) z podopiecznym, czyli osobą, która na drzwi Białystok określonym polu stawia dopiero swoje pierwsze kroki. Na jakich zasadach powinna opiera się taka relacja? Mentor i podopieczny powinni zawrzeć konkretną umowę. Umowa ta określi zasady ich współpracy. Relacja taka musi być świadomym wyborem dwóch stron – mentorem nie można zostać np. na polecenie szefa, który zleca firmowemu specjaliście przekazanie branżowej wiedzy nowemu pracownikowi.

Zobacz stronę autora: www.fizjosport.krakow.pl