Opublikowano

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa

Statystyki są bezlitosne – poziom bezrobocia w Polsce nadal jest wysoki, a wiele osób miesiącami bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. W tej grupie dużą część stanowią osoby młode, które dopiero ukończyły szkołę lub uczelnię i ze świadectwem bądź dyplomem stają przed koniecznością poszukiwania pracy. Wkroczenie na zawodową ścieżkę może jednak być trudne. Aktywizacja zawodowa.

Doskonale wiedzą o tym osoby, które codziennie przeglądają ogłoszenia, wysyłają setki dokumentów aplikacyjnych i biegają na rozmowy kwalifikacyjne bez większych skutków. Polski rynek pracy nie jest bowiem przyjazny dla osób bez doświadczenia zawodowego. Często okazuje się wiec, że młode osoby, które mają dyplom ukończenia dobrej uczelni, znają języki obce, ukończyły kilka kursów przegrywają z nieco gorzej wykształconymi osobami, które mają jednak bogatsze CV.

Aktywizacja zawodowa absolwentów staje się jednak priorytetem wielu urzędów pracy i akademickich biur karier. Dlatego warto skorzystać z tej pomocy. Na czym polegają prowadzone działania? Często są to oferty staży i praktyk, które pozwalają zdobyć pierwsze zawodowe szlify. Mogą być one skierowane w stronę absolwentów, czasami osób, które jeszcze studiują. Firmy mogą przydzielić takim osobom mentora, który pomoże im zdobyć nowe umiejętności, stanie się swoistym przewodnikiem po konkretnej branży. Kolejnym rozwiązaniem są szkolenia zawodowe poszerzające konkretne kompetencje.

Ważne jest jednak dobranie kursów, które rzeczywiście zwiększają nasze szanse na zatrudnienie w wybranym przez nas zawodzie.

Opublikowano

Zadania Akademickich Biur Karier

Zadania Akademickich Biur Karier
Zadania Akademickich Biur Karier

Zadania Akademickich Biur Karier

Polskie uczelnie aktywnie angażują się w poprawę sytuacji swoich absolwentów na rynku pracy. Za działania związane z polem zawodowym odpowiadają Akademickie Biura Karier. Organizacja ta może być prowadzona zarówno przez samą uczelnię (szkołę wyższą), jak i przez organizację studencką (np. samorząd studencki). Misją biur jest wsparcie studentów i osób, które już uzyskały dyplomy uczelni w rozwoju zawodowym oraz poszukiwaniu pracy. Akademickie Biura Karier dostarczają przede wszystkim praktycznych informacji, które zwiększają szanse poszukujących pracy, pokazują im możliwości rozwoju czy sposoby zachowania na rozmowach kwalifikacyjnych. Zadania Akademickich Biur Karier.

Wszystkie tego typu organizacje świadczą usługi pośrednictwa zawodowego. Mogą one przybrać charakter szkoleń, kursów, warsztatów lub indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe jest jednak tylko jednym z zadań Akademickich Biur Karier. Kolejny celem tej organizacji jest analiza regionalnego rynku pracy, zbieranie o nim szczegółowych informacji i dostarczanie ich studentom oraz absolwentom. Funkcja ta opiera się przede wszystkim na gromadzeniu ofert pracy. Są to zarówno oferty staży i praktyk (płatnych i bezpłatnych), jak i pracy dodatkowej. Biura organizują również praktyki i staże zagraniczne. W stronę studentów skierowane są oferty wakacyjne oraz śródroczne. Prace za granicą to zarówno oferty typowo zarobkowe, jak i wolontariat, który umożliwia zdobycie cennego na rynku pracy doświadczenia (np.

w zagranicznych hotelach dla studentów hotelarstwa i turystyki).

Akademickie Biura Karier organizują również wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz pozwalają szlifować tzw. umiejętności miękkie potrzebne podczas poszukiwań pracy oraz w toku dalszej kariery zawodowej. Organizacje te współpracują również z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, organizują wspólnie z nimi różne programy mające na celu aktywizację absolwentów i osób bezrobotnych.

Opublikowano

Relacje mentor-podopieczny

Relacje mentor-podopieczny
Relacje mentor-podopieczny

Relacje mentor-podopieczny

Doskonałym sposobem pracy nad rozwojem osobistym lub zawodowym jest skorzystanie z pomocy mentora. Taka osoba powinna być autorytetem w wybranej przez nas dziedzinie. Na jakich zasadach opierają się jednak relacje pomiędzy mentorem, a jego podopiecznym? Najważniejszym założenie jest to, że obie strony muszą opierać swoje kontakty na partnerstwie. W praktyce oznacza to, że przełożony nie może zostać mentorem pracownika ze swojej firmy. Ważne jest także, aby obie strony już na początku współpracy określiły jej cel.

Opublikowano

Idealny mentor

Idealny mentor
Idealny mentor

Idealny mentor

Osoby, które stawiają na rozwój zawodowy, chcą poszerzyć swoje kompetencje, wytyczyć sobie jasną ścieżkę i dążyć do obranego celu, mogą skorzystać z pomocy mentora. Taka relacja z autorytetem w dziedzinie, w której chcemy osiągnąć sukces jest doskonałym sposobem na pracę nad sobą i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności. Jednak relacja podopieczny-mentor powinna opierać się na jasnych, przejrzystych zasadach.

Bardzo ważne jest, aby osoby, które rozpoczynają ze sobą współpracę miały podobne charaktery i zbieżny cel, ponieważ tylko to pozwoli im na bezkonfliktową współpracę.

Opublikowano

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym
Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Pojęcie mentora wielu osobom kojarzy się z polem naukowym.

To właśnie na uczelniach młodzi pracownicy naukowi często korzystają z pomocy i rad bardziej doświadczonych kolegów, którzy podpowiadają im metody, czuwają nad rozpoczynanymi właśnie badaniami naukowymi, wspierają w redakcji publikacji. Jednak pojęcie mentoringu coraz częściej wkracza do branży HR, gdzie jest traktowane jako relacje mające na celu rozwój osobisty i zawodowy.

Opublikowano

Spotkania mentor-podopieczny

Spotkania mentor-podopieczny
Spotkania mentor-podopieczny

Spotkania mentor-podopieczny

Osoby będące autorytetem w swojej dziedzinie często dzielą się wiedzą z tymi, którzy dopiero w konkretnej branży stawiają swoje pierwsze kroki.

W psychologii (a dokładnie w rozwoju osobistym) takie relacje określane są mianem mentoringu. Jego podstawowym założeniem jest to, że ekspert obejmuje pieczą podopiecznego. Ważne jest jednak, aby taka współpraca opierała się na ustalonych wcześniej zasadach. Spotkania powinny odbywać się regularnie. Obie osoby muszą postawić na dobrą komunikację zwrotną.

Opublikowano

Mentoring w biznesie

Mentoring w biznesie
Mentoring w biznesie

Mentoring w biznesie

Sukces w biznesie jest wypadkową wielu czynników - odpowiedniej wiedzy, samodyscypliny, talentu, chęci doskonalenia się, systematyczności, dążenia do obranego celu. Na obecnym rynku pracy nie trudno zauważyć, że doskonałe wykształcenie, które daje naprawdę bogatą wiedzę branżową i solidne podstawy do dalszego rozwoju nie zawsze wystarcza, aby osiągnąć zawodowy sukces. Mentoring w biznesie.

Znaczenie mają także umiejętności osobiste. Dlatego wiele osób wybiera różne szkolenia i kursy, które mają w nich rozwinąć przedsiębiorczość, nauczyć ich systematyczności i skrupulatności czy odpowiedniej komunikacji. Takie kursy może zastąpić także mentoring. Pojęcie to szturmem wkroczyło do współczesnego biznesu. Na czym ono dokładnie polega? Otóż jest to relacja pomiędzy uczniem, a ekspertem w konkretnej dziedzinie (mentorem). Mentor powianiem mieć duże osiągnięcia zawodowe, ponieważ tylko wtedy może stać się autorytetem dla swojego ucznia. W biznesie relacja taka pozwala szlifować wiedzę, umiejętności i zdobywać doświadczenie pod okiem najlepszego w swoim fachu specjalisty, który zna realia rządzące konkretną branżą, jest w stanie ukierunkować początkującą osobę i czuwać nad jej rozwojem.

Z mentoringu najwięcej wynoszą osoby, który są rokujące, ale brakuje im samozaparcia i doświadczenia. Liderzy raczej nie sprawdzą się w tej roli, ponieważ będą chcieli przeforsować własne pomysły ponad te proponowane przez mentora i nie wystarczy im cierpliwości na długotrwałe spotkania.

Opublikowano

Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV
Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV

Osoby, które poszukują pierwszej pracy mogą mieć problem z odpowiednim przygotowaniem CV. Wprawdzie formalne wymogi tego dokumentu większość z nas zna – wiele wzorów można znaleźć na stronach zawierających ogłoszenia rekrutacyjne. Jednak problemem jest to, że absolwent szkoły często nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. Co zrobić w takiej sytuacji? Pozostawić część poświęconą doświadczeniu pustą? Czy z takim CV mamy w ogóle szansę na zatrudnienie? Otóż specjaliści do spraw HR oraz doradcy zawodowi pracujący w Powiatowych Urzędach Pracy doradzają, aby w dokumencie podkreślić wszystkie doświadczenia, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego pracodawcy. Pierwsza praca – CV.

Nawet wtedy, gdy jeszcze nie pracowaliśmy w oparciu o umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło), warto podkreślić ukończone staże. Cenną pozycją będą także szkolne praktyki lub praktyki organizowane przez uczelnię. Możemy zaznaczyć udział w wolontariacie, wspomnieć o pełnionych funkcjach w szkolnym lub uczelnianym samorządzie.

Opublikowano

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Wiele osób ma problem z wkroczeniem na rynek zawodowy i znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie. Dużo zależy tutaj od kierunku wykształcenia, regionu, w którym poszukujemy zatrudnienia. Ale kwestią zaporową dla niejednego absolwenta bezskutecznie poszukującego zatrudnienia pozostaje brak doświadczenia zawodowego. Puste CV nie świadczy zbyt dobrze o kandydacie. Praktyki zawodowe.

Większość pracodawców wybiera osoby, które miały już kontakt z konkretną branżą, znają jej specyfikę i sposób funkcjonowania. Zatrudnienie osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku wiąże się bowiem z mniejszymi kosztami jej wdrażania do pracy. Często wystarczy dzień czy 2 dni szkolenia, aby móc powierzyć nowemu pracownikowi jego obowiązki. Absolwenci, którzy mają bogatą wiedzę teoretyczną, ale nie znają specyfiki konkretnej pracy nie są atrakcyjni dla pracodawców, ponieważ obawiają się oni kosztów związanych z ich szkoleniem oraz niepotrzebnych przestojów w normalnym funkcjonowaniu firmy.

Co więc powinny zrobić osoby, które dopiero stają u progu kariery zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dobrym pomysłem są praktyki.

Nie chodzi tutaj jednak tylko o krótkie praktyki szkolne czy studenckie, ale także o różne programy, które wdrażane są w wielu koncernach, większych firmach czy znanych insynuacjami. Programy praktyk i staży zawodowych mogą być płatne lub bezpłatne. Dla wielu młodych osób są one jednak szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie specyfiki pracy w konkretnym sektorze oraz poszerzenie kontaktów w środowisku.

Opublikowano

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier
Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier

Problemy absolwentów wielu uczelni na polskim rynku pracy skłaniają szkolnictwo wyższe do zmian. Ich przejawem jest nie tylko wprowadzenie nowych, atrakcyjnych wśród pracodawców specjalności i rezygnowanie z tych, które nie są poszukiwane na rynku, ale także szereg działań dodatkowych. Wiele uczelni podejmuje współpracę ze znanymi firmami, międzynarodowymi korporacjami czy instytucjami państwowymi umożliwiając tym samym studentom podjęcie praktyk lub staży w zawodzie, poznanie specyfiki branży nie tylko na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, ale także od bardziej praktycznej strony. Akademickie Biura Karier.

Przejawem otwarcia polskich uczelni na pracodawców jest również stworzenie Akademickich Biur Karier. Są one nowym „tworem”, ponieważ zostały powołane na mocy ustawy wydanej w kwietnie 2004 roku.

Głównym celem tej jednostki jest aktywizacja zawodowa zarówno aktualnych studentów uczelni, jak i jej absolwentów, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w branży. Akademickie Biura Karier prowadzą działalność na kilku różnych polach. Ich podstawowym zadaniem jest doradztwo zawodowe. Studenci mogą skorzystać tutaj z konsultacji profesjonalnych doradców, którzy pomogą im w obraniu ścieżki kariery, podniesieniu kwalifikacji, zdobyciu doświadczenia potrzebnego do rozwoju w konkretnej branży.

Doradztwo może mieć zarówno formę indywidualnych spotkań z konkretnym studentem lub absolwentem, jak i postać warsztatów, konferencji, szkoleń oraz innych spotkań grupowych. Doradcy skupiają się na prawidłowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, portfolio) i właściwym prowadzeniu konwersacji na rozmowach kwalifikacyjnych (przeprowadzanych przez pracodawcę lub zewnętrzną firmę rekrutacyjną) oraz na bardziej szczegółowych zagadnieniach związanych z konkretną branżą.

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Akademickie Biura Karier często poznają również zasady właściwej autoprezentacji, techniki komunikacyjne i perswazyjne oraz nabywają inne umiejętności miękkie przydatne na etapie poszukiwania pracy.