Opublikowano

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Problem ze znalezieniem zatrudnienia może być spowodowany niedopasowaniem naszych kwalifikacji do wymogów lokalnego rynku pracy. Wiele modnych kierunków kształci osoby, które niekoniecznie mają łatwy start na swojej ścieżce zawodowej, ponieważ rynek jest już przesycony pracownikami o takich kompetencjach oraz kwalifikacjach zawodowych i nie jest w stanie „wchłonąć” nowych roczników. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Różne programy organizowane przez Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy mają na celu podnoszenie kwalifikacji absolwentów lub osób bezrobotnych, ich przekwalifikowanie. Warto skorzystać z tego typu ofert. Dają one bowiem możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, dokształcenia się lub zmiany branży bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów, na które wiele osób nie pracujących nie może sobie pozwolić. Szkolenia i kursy dofinansowane z urzędów pracy są tylko jedną z alternatyw. W ofertach dostępne są tutaj m.in. kursy językowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy) czy szkolenia typowo branżowe, które pozwalają zmienić zawód i rozpocząć karierę w nieco innej branży niż nasz wyuczony zawód.

Bezpłatne kursy często finansowane są także z funduszy Unii Europejskiej (obsługują je m.

in. Urzędy Wojewódzkie). Takie szkolenia również dają możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji. Studenci i absolwenci ciekawych ofert szkoleniowych oraz praktyk i staży mogą również poszukać w ofertach Akademickich Biur Karier, które działają przy uczelniach wyższych.

Kolejną alternatywą mogą okazać się studia podyplomowe. Uczelnie oferują roczne i 2-letnie zajęcia, które pozwalają uzyskać kwalifikacje dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy – szkoły wyższe tworzą kierunki podyplomowe w oparciu o badania wymogów przedsiębiorstw i rozmaite analizy socjologiczne, przy konsultacji z doradcami zawodowymi.