Opublikowano

Zadania Akademickich Biur Karier

Zadania Akademickich Biur Karier
Zadania Akademickich Biur Karier

Zadania Akademickich Biur Karier

Polskie uczelnie aktywnie angażują się w poprawę sytuacji swoich absolwentów na rynku pracy. Za działania związane z polem zawodowym odpowiadają Akademickie Biura Karier. Organizacja ta może być prowadzona zarówno przez samą uczelnię (szkołę wyższą), jak i przez organizację studencką (np. samorząd studencki). Misją biur jest wsparcie studentów i osób, które już uzyskały dyplomy uczelni w rozwoju zawodowym oraz poszukiwaniu pracy. Akademickie Biura Karier dostarczają przede wszystkim praktycznych informacji, które zwiększają szanse poszukujących pracy, pokazują im możliwości rozwoju czy sposoby zachowania na rozmowach kwalifikacyjnych. Zadania Akademickich Biur Karier.

Wszystkie tego typu organizacje świadczą usługi pośrednictwa zawodowego. Mogą one przybrać charakter szkoleń, kursów, warsztatów lub indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe jest jednak tylko jednym z zadań Akademickich Biur Karier. Kolejny celem tej organizacji jest analiza regionalnego rynku pracy, zbieranie o nim szczegółowych informacji i dostarczanie ich studentom oraz absolwentom. Funkcja ta opiera się przede wszystkim na gromadzeniu ofert pracy. Są to zarówno oferty staży i praktyk (płatnych i bezpłatnych), jak i pracy dodatkowej. Biura organizują również praktyki i staże zagraniczne. W stronę studentów skierowane są oferty wakacyjne oraz śródroczne. Prace za granicą to zarówno oferty typowo zarobkowe, jak i wolontariat, który umożliwia zdobycie cennego na rynku pracy doświadczenia (np.

w zagranicznych hotelach dla studentów hotelarstwa i turystyki).

Akademickie Biura Karier organizują również wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz pozwalają szlifować tzw. umiejętności miękkie potrzebne podczas poszukiwań pracy oraz w toku dalszej kariery zawodowej. Organizacje te współpracują również z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, organizują wspólnie z nimi różne programy mające na celu aktywizację absolwentów i osób bezrobotnych.

Opublikowano

Relacje mentor-podopieczny

Relacje mentor-podopieczny
Relacje mentor-podopieczny

Relacje mentor-podopieczny

Doskonałym sposobem pracy nad rozwojem osobistym lub zawodowym jest skorzystanie z pomocy mentora. Taka osoba powinna być autorytetem w wybranej przez nas dziedzinie. Na jakich zasadach opierają się jednak relacje pomiędzy mentorem, a jego podopiecznym? Najważniejszym założenie jest to, że obie strony muszą opierać swoje kontakty na partnerstwie. W praktyce oznacza to, że przełożony nie może zostać mentorem pracownika ze swojej firmy. Ważne jest także, aby obie strony już na początku współpracy określiły jej cel.

Opublikowano

Idealny mentor

Idealny mentor
Idealny mentor

Idealny mentor

Osoby, które stawiają na rozwój zawodowy, chcą poszerzyć swoje kompetencje, wytyczyć sobie jasną ścieżkę i dążyć do obranego celu, mogą skorzystać z pomocy mentora. Taka relacja z autorytetem w dziedzinie, w której chcemy osiągnąć sukces jest doskonałym sposobem na pracę nad sobą i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności. Jednak relacja podopieczny-mentor powinna opierać się na jasnych, przejrzystych zasadach.

Bardzo ważne jest, aby osoby, które rozpoczynają ze sobą współpracę miały podobne charaktery i zbieżny cel, ponieważ tylko to pozwoli im na bezkonfliktową współpracę.

Opublikowano

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym
Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Mentoring – nie tylko na polu naukowym

Pojęcie mentora wielu osobom kojarzy się z polem naukowym.

To właśnie na uczelniach młodzi pracownicy naukowi często korzystają z pomocy i rad bardziej doświadczonych kolegów, którzy podpowiadają im metody, czuwają nad rozpoczynanymi właśnie badaniami naukowymi, wspierają w redakcji publikacji. Jednak pojęcie mentoringu coraz częściej wkracza do branży HR, gdzie jest traktowane jako relacje mające na celu rozwój osobisty i zawodowy.

Opublikowano

Spotkania mentor-podopieczny

Spotkania mentor-podopieczny
Spotkania mentor-podopieczny

Spotkania mentor-podopieczny

Osoby będące autorytetem w swojej dziedzinie często dzielą się wiedzą z tymi, którzy dopiero w konkretnej branży stawiają swoje pierwsze kroki.

W psychologii (a dokładnie w rozwoju osobistym) takie relacje określane są mianem mentoringu. Jego podstawowym założeniem jest to, że ekspert obejmuje pieczą podopiecznego. Ważne jest jednak, aby taka współpraca opierała się na ustalonych wcześniej zasadach. Spotkania powinny odbywać się regularnie. Obie osoby muszą postawić na dobrą komunikację zwrotną.