Opublikowano

Mentoring w biznesie

Mentoring w biznesie
Mentoring w biznesie

Mentoring w biznesie

Sukces w biznesie jest wypadkową wielu czynników - odpowiedniej wiedzy, samodyscypliny, talentu, chęci doskonalenia się, systematyczności, dążenia do obranego celu. Na obecnym rynku pracy nie trudno zauważyć, że doskonałe wykształcenie, które daje naprawdę bogatą wiedzę branżową i solidne podstawy do dalszego rozwoju nie zawsze wystarcza, aby osiągnąć zawodowy sukces. Mentoring w biznesie.

Znaczenie mają także umiejętności osobiste. Dlatego wiele osób wybiera różne szkolenia i kursy, które mają w nich rozwinąć przedsiębiorczość, nauczyć ich systematyczności i skrupulatności czy odpowiedniej komunikacji. Takie kursy może zastąpić także mentoring. Pojęcie to szturmem wkroczyło do współczesnego biznesu. Na czym ono dokładnie polega? Otóż jest to relacja pomiędzy uczniem, a ekspertem w konkretnej dziedzinie (mentorem). Mentor powianiem mieć duże osiągnięcia zawodowe, ponieważ tylko wtedy może stać się autorytetem dla swojego ucznia. W biznesie relacja taka pozwala szlifować wiedzę, umiejętności i zdobywać doświadczenie pod okiem najlepszego w swoim fachu specjalisty, który zna realia rządzące konkretną branżą, jest w stanie ukierunkować początkującą osobę i czuwać nad jej rozwojem.

Z mentoringu najwięcej wynoszą osoby, który są rokujące, ale brakuje im samozaparcia i doświadczenia. Liderzy raczej nie sprawdzą się w tej roli, ponieważ będą chcieli przeforsować własne pomysły ponad te proponowane przez mentora i nie wystarczy im cierpliwości na długotrwałe spotkania.

Opublikowano

Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV
Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV

Osoby, które poszukują pierwszej pracy mogą mieć problem z odpowiednim przygotowaniem CV. Wprawdzie formalne wymogi tego dokumentu większość z nas zna – wiele wzorów można znaleźć na stronach zawierających ogłoszenia rekrutacyjne. Jednak problemem jest to, że absolwent szkoły często nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. Co zrobić w takiej sytuacji? Pozostawić część poświęconą doświadczeniu pustą? Czy z takim CV mamy w ogóle szansę na zatrudnienie? Otóż specjaliści do spraw HR oraz doradcy zawodowi pracujący w Powiatowych Urzędach Pracy doradzają, aby w dokumencie podkreślić wszystkie doświadczenia, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego pracodawcy. Pierwsza praca – CV.

Nawet wtedy, gdy jeszcze nie pracowaliśmy w oparciu o umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło), warto podkreślić ukończone staże. Cenną pozycją będą także szkolne praktyki lub praktyki organizowane przez uczelnię. Możemy zaznaczyć udział w wolontariacie, wspomnieć o pełnionych funkcjach w szkolnym lub uczelnianym samorządzie.

Opublikowano

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Wiele osób ma problem z wkroczeniem na rynek zawodowy i znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie. Dużo zależy tutaj od kierunku wykształcenia, regionu, w którym poszukujemy zatrudnienia. Ale kwestią zaporową dla niejednego absolwenta bezskutecznie poszukującego zatrudnienia pozostaje brak doświadczenia zawodowego. Puste CV nie świadczy zbyt dobrze o kandydacie. Praktyki zawodowe.

Większość pracodawców wybiera osoby, które miały już kontakt z konkretną branżą, znają jej specyfikę i sposób funkcjonowania. Zatrudnienie osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku wiąże się bowiem z mniejszymi kosztami jej wdrażania do pracy. Często wystarczy dzień czy 2 dni szkolenia, aby móc powierzyć nowemu pracownikowi jego obowiązki. Absolwenci, którzy mają bogatą wiedzę teoretyczną, ale nie znają specyfiki konkretnej pracy nie są atrakcyjni dla pracodawców, ponieważ obawiają się oni kosztów związanych z ich szkoleniem oraz niepotrzebnych przestojów w normalnym funkcjonowaniu firmy.

Co więc powinny zrobić osoby, które dopiero stają u progu kariery zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dobrym pomysłem są praktyki.

Nie chodzi tutaj jednak tylko o krótkie praktyki szkolne czy studenckie, ale także o różne programy, które wdrażane są w wielu koncernach, większych firmach czy znanych insynuacjami. Programy praktyk i staży zawodowych mogą być płatne lub bezpłatne. Dla wielu młodych osób są one jednak szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie specyfiki pracy w konkretnym sektorze oraz poszerzenie kontaktów w środowisku.

Opublikowano

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier
Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier

Problemy absolwentów wielu uczelni na polskim rynku pracy skłaniają szkolnictwo wyższe do zmian. Ich przejawem jest nie tylko wprowadzenie nowych, atrakcyjnych wśród pracodawców specjalności i rezygnowanie z tych, które nie są poszukiwane na rynku, ale także szereg działań dodatkowych. Wiele uczelni podejmuje współpracę ze znanymi firmami, międzynarodowymi korporacjami czy instytucjami państwowymi umożliwiając tym samym studentom podjęcie praktyk lub staży w zawodzie, poznanie specyfiki branży nie tylko na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, ale także od bardziej praktycznej strony. Akademickie Biura Karier.

Przejawem otwarcia polskich uczelni na pracodawców jest również stworzenie Akademickich Biur Karier. Są one nowym „tworem”, ponieważ zostały powołane na mocy ustawy wydanej w kwietnie 2004 roku.

Głównym celem tej jednostki jest aktywizacja zawodowa zarówno aktualnych studentów uczelni, jak i jej absolwentów, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w branży. Akademickie Biura Karier prowadzą działalność na kilku różnych polach. Ich podstawowym zadaniem jest doradztwo zawodowe. Studenci mogą skorzystać tutaj z konsultacji profesjonalnych doradców, którzy pomogą im w obraniu ścieżki kariery, podniesieniu kwalifikacji, zdobyciu doświadczenia potrzebnego do rozwoju w konkretnej branży.

Doradztwo może mieć zarówno formę indywidualnych spotkań z konkretnym studentem lub absolwentem, jak i postać warsztatów, konferencji, szkoleń oraz innych spotkań grupowych. Doradcy skupiają się na prawidłowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, portfolio) i właściwym prowadzeniu konwersacji na rozmowach kwalifikacyjnych (przeprowadzanych przez pracodawcę lub zewnętrzną firmę rekrutacyjną) oraz na bardziej szczegółowych zagadnieniach związanych z konkretną branżą.

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Akademickie Biura Karier często poznają również zasady właściwej autoprezentacji, techniki komunikacyjne i perswazyjne oraz nabywają inne umiejętności miękkie przydatne na etapie poszukiwania pracy.