Kto to jest mentor?

Kto to jest mentor?

Kto to jest mentor?

Kto to jest http://www.prefabetkurzetnik.pl/kontrukcje-betonowe.html mentor?

Większość spośród nas z pewnością słyszała o pojęciu mentora. Najczęściej odnosimy je do osób, które osiągnęły duży sukces w sztuce, literaturze, filmie czy biznesie i przekonują, że jest to zasługą jakiejś osoby z branży, która była dla nich przykładem oraz czuwała nad ich rozwojem. W tym sensie można powiedzieć, że mentor jest autorytetem w określonej dziedzinie. Taka osoba staje się dla innej osoby przykładem, obejmuje nad nią pieczę i pomaga osiągnąć sukces na konkretnym polu. Może dzielić się wiedzą oraz własnymi doświadczeniami, czuwać nad tym, aby porażki nie zniechęcały podopiecznego do dalszych działań.