Opublikowano

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa
Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa

Statystyki są bezlitosne – poziom bezrobocia w Polsce nadal jest wysoki, a wiele osób miesiącami bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. W tej grupie dużą część stanowią osoby młode, które dopiero ukończyły szkołę lub uczelnię i ze świadectwem bądź dyplomem stają przed koniecznością poszukiwania pracy. Wkroczenie na zawodową ścieżkę może jednak być trudne. Aktywizacja zawodowa.

Doskonale wiedzą o tym osoby, które codziennie przeglądają ogłoszenia, wysyłają setki dokumentów aplikacyjnych i biegają na rozmowy kwalifikacyjne bez większych skutków. Polski rynek pracy nie jest bowiem przyjazny dla osób bez doświadczenia zawodowego. Często okazuje się wiec, że młode osoby, które mają dyplom ukończenia dobrej uczelni, znają języki obce, ukończyły kilka kursów przegrywają z nieco gorzej wykształconymi osobami, które mają jednak bogatsze CV.

Aktywizacja zawodowa absolwentów staje się jednak priorytetem wielu urzędów pracy i akademickich biur karier. Dlatego warto skorzystać z tej pomocy. Na czym polegają prowadzone działania? Często są to oferty staży i praktyk, które pozwalają zdobyć pierwsze zawodowe szlify. Mogą być one skierowane w stronę absolwentów, czasami osób, które jeszcze studiują. Firmy mogą przydzielić takim osobom mentora, który pomoże im zdobyć nowe umiejętności, stanie się swoistym przewodnikiem po konkretnej branży. Kolejnym rozwiązaniem są szkolenia zawodowe poszerzające konkretne kompetencje.

Ważne jest jednak dobranie kursów, które rzeczywiście zwiększają nasze szanse na zatrudnienie w wybranym przez nas zawodzie.