Opublikowano

W jakim wieku musi być mentor?

W jakim wieku musi być mentor?
W jakim wieku musi być mentor?

W jakim wieku musi być mentor?

Mentor większości z nas kojarzy się z doświadczonym ekspertem, który ma za sobą lata działalności naukowej czy pracy zawodowej w konkretnej branży.Mentorami często zostają profesorowie, którzy dzielą się swoją wiedzą z młodymi pracownikami naukowymi, wspierają ich w opracowaniu pierwszych metod badawczych i prowadzeniu badań naukowych. Nie oznacza to jednak tego, że każdy mentor powinien być starszą osobą. Ważne jest jedynie to, aby był autorytetem w swoim środowisku, miał na swoim koncie konkretne osiągnięcia (naukowe, zawodowe). W jakim wieku musi być mentor?.

Cechą idealnego mentora jest jednak nie tylko doświadczenie zawodowe i sukcesy, ale także specyficzne cechy charakteru. Powinien on mieć cechy społecznika, bo tylko takie osoby chcą dobrowolnie przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym (bez wynoszenia z tego jakichkolwiek korzyści materialnych). Dobry mentor to także osoba otwarta, potrafiąca skutecznie komunikować się z otoczeniem, otwarta, z dystansem podchodząca do błędów swojego podopiecznego.