Opublikowano

Relacje mentor-podopieczny

Relacje mentor-podopieczny
Relacje mentor-podopieczny

regeneracja maglownic class="wp-block-heading">Relacje mentor-podopieczny

Doskonałym sposobem pracy nad rozwojem osobistym lub zawodowym jest skorzystanie z pomocy mentora. Taka osoba powinna być autorytetem w wybranej przez nas dziedzinie. Na http://www.prefabetkurzetnik.pl/prefabrykaty-betonowe.html jakich zasadach opierają się jednak relacje pomiędzy mentorem, a jego podopiecznym? Najważniejszym założenie jest to, że obie strony muszą opierać swoje kontakty na partnerstwie. W praktyce oznacza to, że przełożony nie może zostać mentorem pracownika ze swojej firmy. Ważne jest także, aby obie strony już na początku współpracy określiły jej cel.