Pages Menu

lubuskimentoring.pl

Categories Menu

Zadania Akademickich Biur Karier

Zadania Akademickich Biur Karier

Polskie uczelnie aktywnie angażują się w poprawę sytuacji swoich absolwentów na rynku pracy.http://pierwszeubezpieczenieoc.pl Za działania związane z polem zawodowym odpowiadają Akademickie Biura Karier. Organizacja ta może być prowadzona zarówno przez samą uczelnię (szkołę wyższą), jak i przez organizację studencką (np. samorząd studencki). Misją biur jest wsparcie studentów i osób, które już uzyskały dyplomy uczelni w rozwoju zawodowym oraz poszukiwaniu pracy.opony tychy Akademickie Biura Karier dostarczają przede wszystkim praktycznych informacji, które zwiększają szanse poszukujących pracy, pokazują im możliwości rozwoju czy sposoby zachowania na rozmowach kwalifikacyjnych.

Zadania Akademickich Biur Karier

Wszystkie tego typu organizacje świadczą usługi pośrednictwa zawodowego. Mogą one przybrać charakter szkoleń, kursów, warsztatów lub indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe jest jednak tylko jednym z zadań Akademickich Biur Karier. Kolejny celem tej organizacji jest analiza regionalnego rynku pracy, zbieranie o nim szczegółowych informacji i dostarczanie ich studentom oraz absolwentom. Funkcja ta opiera się przede wszystkim na gromadzeniu ofert pracy. Są to zarówno oferty staży i praktyk (płatnych i bezpłatnych), jak i pracy dodatkowej. Biura organizują również praktyki i staże zagraniczne. W stronę studentów skierowane są oferty wakacyjne oraz śródroczne. Prace za granicą to zarówno oferty typowo zarobkowe, jak i wolontariat, który umożliwia zdobycie cennego na rynku pracy doświadczenia (np.

Zadania Akademickich Biur Karier

w zagranicznych hotelach dla studentów hotelarstwa i turystyki).

Akademickie Biura Karier organizują również wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz pozwalają szlifować tzw. umiejętności miękkie potrzebne podczas poszukiwań pracy oraz w toku dalszej kariery zawodowej. Organizacje te współpracują również z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, organizują wspólnie z nimi różne programy mające na celu aktywizację absolwentów i osób bezrobotnych.

Artykuł powstał dzięki: