Opublikowano

Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV
Pierwsza praca – CV

Pierwsza praca – CV

Osoby, które poszukują pierwszej pracy mogą mieć problem z odpowiednim przygotowaniem CV. Wprawdzie formalne wymogi tego dokumentu większość z nas zna – wiele wzorów można znaleźć na stronach zawierających ogłoszenia rekrutacyjne. Jednak problemem jest to, że absolwent szkoły często nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. Co zrobić w takiej sytuacji? Pozostawić część poświęconą doświadczeniu pustą? Czy z takim CV mamy w ogóle szansę na zatrudnienie? Otóż specjaliści do spraw HR oraz doradcy zawodowi pracujący w Powiatowych Urzędach Pracy doradzają, aby w dokumencie podkreślić wszystkie doświadczenia, które mogą mieć znaczenie dla przyszłego pracodawcy. Pierwsza praca – CV.

Nawet wtedy, gdy jeszcze nie pracowaliśmy w oparciu o umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło), warto podkreślić ukończone staże. Cenną pozycją będą także szkolne praktyki lub praktyki organizowane przez uczelnię. Możemy zaznaczyć udział w wolontariacie, wspomnieć o pełnionych funkcjach w szkolnym lub uczelnianym samorządzie.

Opublikowano

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Wiele osób ma problem z wkroczeniem na rynek zawodowy i znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie. Dużo zależy tutaj od kierunku wykształcenia, regionu, w którym poszukujemy zatrudnienia. Ale kwestią zaporową dla niejednego absolwenta bezskutecznie poszukującego zatrudnienia pozostaje brak doświadczenia zawodowego. Puste CV nie świadczy zbyt dobrze o kandydacie. Praktyki zawodowe.

Większość pracodawców wybiera osoby, które miały już kontakt z konkretną branżą, znają jej specyfikę i sposób funkcjonowania. Zatrudnienie osoby z doświadczeniem na podobnym stanowisku wiąże się bowiem z mniejszymi kosztami jej wdrażania do pracy. Często wystarczy dzień czy 2 dni szkolenia, aby móc powierzyć nowemu pracownikowi jego obowiązki. Absolwenci, którzy mają bogatą wiedzę teoretyczną, ale nie znają specyfiki konkretnej pracy nie są atrakcyjni dla pracodawców, ponieważ obawiają się oni kosztów związanych z ich szkoleniem oraz niepotrzebnych przestojów w normalnym funkcjonowaniu firmy.

Co więc powinny zrobić osoby, które dopiero stają u progu kariery zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Dobrym pomysłem są praktyki.

Nie chodzi tutaj jednak tylko o krótkie praktyki szkolne czy studenckie, ale także o różne programy, które wdrażane są w wielu koncernach, większych firmach czy znanych insynuacjami. Programy praktyk i staży zawodowych mogą być płatne lub bezpłatne. Dla wielu młodych osób są one jednak szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, poznanie specyfiki pracy w konkretnym sektorze oraz poszerzenie kontaktów w środowisku.

Opublikowano

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier
Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier

Problemy absolwentów wielu uczelni na polskim rynku pracy skłaniają szkolnictwo wyższe do zmian. Ich przejawem jest nie tylko wprowadzenie nowych, atrakcyjnych wśród pracodawców specjalności i rezygnowanie z tych, które nie są poszukiwane na rynku, ale także szereg działań dodatkowych. Wiele uczelni podejmuje współpracę ze znanymi firmami, międzynarodowymi korporacjami czy instytucjami państwowymi umożliwiając tym samym studentom podjęcie praktyk lub staży w zawodzie, poznanie specyfiki branży nie tylko na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach, ale także od bardziej praktycznej strony. Akademickie Biura Karier.

Przejawem otwarcia polskich uczelni na pracodawców jest również stworzenie Akademickich Biur Karier. Są one nowym „tworem”, ponieważ zostały powołane na mocy ustawy wydanej w kwietnie 2004 roku.

Głównym celem tej jednostki jest aktywizacja zawodowa zarówno aktualnych studentów uczelni, jak i jej absolwentów, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia w branży. Akademickie Biura Karier prowadzą działalność na kilku różnych polach. Ich podstawowym zadaniem jest doradztwo zawodowe. Studenci mogą skorzystać tutaj z konsultacji profesjonalnych doradców, którzy pomogą im w obraniu ścieżki kariery, podniesieniu kwalifikacji, zdobyciu doświadczenia potrzebnego do rozwoju w konkretnej branży.

Doradztwo może mieć zarówno formę indywidualnych spotkań z konkretnym studentem lub absolwentem, jak i postać warsztatów, konferencji, szkoleń oraz innych spotkań grupowych. Doradcy skupiają się na prawidłowym przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, portfolio) i właściwym prowadzeniu konwersacji na rozmowach kwalifikacyjnych (przeprowadzanych przez pracodawcę lub zewnętrzną firmę rekrutacyjną) oraz na bardziej szczegółowych zagadnieniach związanych z konkretną branżą.

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Akademickie Biura Karier często poznają również zasady właściwej autoprezentacji, techniki komunikacyjne i perswazyjne oraz nabywają inne umiejętności miękkie przydatne na etapie poszukiwania pracy.

Opublikowano

Praca niezgodna z kwalifikacjami

Praca niezgodna z kwalifikacjami
Praca niezgodna z kwalifikacjami

Praca niezgodna z kwalifikacjami

Wiele osób bezskutecznie poszukujących zatrudnienia w pewnym momencie staje przed dużym dylematem. Chodzi tutaj o to, czy warto podjąć pracę, która jest poniżej ich kwalifikacji. Często takie zatrudnienie nie do końca spełnia również oczekiwania finansowe bezrobotnego. Czy warto decydować się na podjęcie zatrudnienia na takim stanowisku? A może jednak lepiej poszukiwać pracy zgodnej z naszą wiedzą, kwalifikacjami i oczekiwaniami? Doradcy zawodowi oraz osoby pracujące w działach HR zwykle doradzają, że warto podjąć zatrudnienie, które nie do końca nas satysfakcjonuje. Praca niezgodna z kwalifikacjami.

Za taką pracą przemawiają nie tylko kwestie finansowe. Wielu specjalistów podkreśla, że długi okres bezrobocia może być bardzo frustrujący dla osoby, która bezskutecznie poszukuje zatrudnienia. Dlatego nie warto rezygnować z ofert zaproponowanych nam przez Urząd Pracy, w którym jesteśmy zarejestrowani jako osoba bezrobotna czy z zajęcia wyszukanego przez Tymczasową Agencję Pracy.

Zatrudnienie, nawet to poniżej naszych kwalifikacji, może okazać się naprawdę bardzo cennym doświadczeniem. Pierwszą kwestią jest to, że pozyskamy poczucie niezależności. To doda nam pewności siebie w dalszych poszukiwaniach wymarzonego zatrudnienia. Warto docenić również to, ze niemal w każdej pracy można zdobyć cenne doświadczenie, które może nas przybliżyć do pracy w naszym zawodzie, zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Wielu pracodawców ceni kandydatów, którzy nie mają dużych luk w CV – nawet wtedy, gdy wykonywali oni pracę, która ma niewiele wspólnego z umiejętnościami potrzebnymi na stanowisku na, które prowadzą aktualnie rekrutację.

Warto pamiętać również o tym, że praca w miejscach, które nie do końca odpowiadają naszym oczekiwaniom także pozwoli nam szlifować kwalifikacje potrzebne w zawodzie. W sklepach, restauracjach czy Biurach Obsługi Klienta można nauczyć się radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych, podejmowania szybkich decyzji, pracy pod presją czasu. Takie umiejętności okażą się przydatne w wielu różnych zawodach, w których będziemy mieć kontakt z bezpośrednimi klientami firmy.

Opublikowano

Praktyki, a praca

Praktyki, a praca
Praktyki, a praca

Praktyki, a praca

Wielu młodych zastanawia się nad dwoma opcjami. Chodzi tutaj o to, czy wybrać staż lub praktykę zgodną z kierunkiem ich edukacji, w branży, w której chcą w przyszłości pracować, czy poświęcić ten czas na dodatkową pracę nie w swoim zawodzie. Praktyki i staże zwykle są niskopłatne lub całkowicie darmowe. Pozwalają jednak poznać specyfikę środowiska, nauczyć się poruszania i pracy na konkretnym stanowisku. Takich umiejętności nie nabędziemy w toku edukacji na zajęciach. Jednak wielu studentów chce w wolnym czasie dorobić do stypendium, a nie pracować praktycznie za darmo. Trudno więc odpowiedzieć, które rozwiązanie będzie korzystniejsze dla przyszłej kariery. Tak naprawdę każdy powinien sam dobrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Opublikowano

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Problem ze znalezieniem zatrudnienia może być spowodowany niedopasowaniem naszych kwalifikacji do wymogów lokalnego rynku pracy. Wiele modnych kierunków kształci osoby, które niekoniecznie mają łatwy start na swojej ścieżce zawodowej, ponieważ rynek jest już przesycony pracownikami o takich kompetencjach oraz kwalifikacjach zawodowych i nie jest w stanie „wchłonąć” nowych roczników. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Różne programy organizowane przez Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy mają na celu podnoszenie kwalifikacji absolwentów lub osób bezrobotnych, ich przekwalifikowanie. Warto skorzystać z tego typu ofert. Dają one bowiem możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, dokształcenia się lub zmiany branży bez konieczności ponoszenia bardzo wysokich kosztów, na które wiele osób nie pracujących nie może sobie pozwolić. Szkolenia i kursy dofinansowane z urzędów pracy są tylko jedną z alternatyw. W ofertach dostępne są tutaj m.in. kursy językowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy) czy szkolenia typowo branżowe, które pozwalają zmienić zawód i rozpocząć karierę w nieco innej branży niż nasz wyuczony zawód.

Bezpłatne kursy często finansowane są także z funduszy Unii Europejskiej (obsługują je m.

in. Urzędy Wojewódzkie). Takie szkolenia również dają możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji. Studenci i absolwenci ciekawych ofert szkoleniowych oraz praktyk i staży mogą również poszukać w ofertach Akademickich Biur Karier, które działają przy uczelniach wyższych.

Kolejną alternatywą mogą okazać się studia podyplomowe. Uczelnie oferują roczne i 2-letnie zajęcia, które pozwalają uzyskać kwalifikacje dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy – szkoły wyższe tworzą kierunki podyplomowe w oparciu o badania wymogów przedsiębiorstw i rozmaite analizy socjologiczne, przy konsultacji z doradcami zawodowymi.

Opublikowano

Zalety mentoringu

Zalety mentoringu
Zalety mentoringu

Zalety mentoringu

Kontakt pomiędzy mentorem, a uczniem dla młodych osób stojących dopiero u progu swojej kariery zawodowej może stać się doskonałym sposobem na poszerzenie swoich kompetencji, rozwój i naukę nowych rzeczy przydatnych w zawodzie. Mentoring ma szereg zalet. Opiera się on bowiem na relacji podopiecznego z ekspertem w konkretnej dziedzinie. Mentorami zostają osoby, które mają osiągnięcia na konkretnym polu, dzięki czemu mogą podpowiedzieć wiele rozwiązań, doradzić, jakie cechy warto rozwiać i czego najlepiej się uczyć.

Opublikowano

Poszukiwania pracy

Poszukiwania pracy
Poszukiwania pracy

Poszukiwania pracy

Specjaliści zajmujący się rekrutacją dla największych polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji często twierdzą, że poszukiwania pracy to zajęcie wymagające czasu i poświęcenia porównywalnego do normalnej pracy na etacie.Wielu absolwentów szkół średnich i uczelni, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy ma problem ze znalezieniem zatrudnienia. Jednocześnie niektórzy ograniczają się wyłącznie do przeglądania ogłoszeń i wysyłania aplikacji do firm, które prowadzą rekrutację. Poszukiwania pracy.

Warto jednak rozpocząć działania na kilku frontach i nieco większy wysiłek włożyć w zdobycie wymarzonego etatu. Doradcy zawodowi często radzą, aby szukać propozycji zatrudnienia także na stronach firm, w których chcemy pracować, ponieważ nie wszystkie oferty trafiają na znane portale rekrutacyjne.

Warto również wybrać kilkanaście marek, w których chcielibyśmy pracować i wysłać lub zanieść do nich swoje dokumenty aplikacyjne nawet wtedy, gdy nie prowadzą one akurat rekrutacji. Nasze dane zawsze mogą w ten sposób trafić do bazy, która kiedyś zostanie wykorzystana.

Opublikowano

Praca dla humanisty

Praca dla humanisty
Praca dla humanisty

Praca dla humanisty

Obecny rynek pracy jest nieco przesycony humanistami. Pedagogika, politologia i socjologia przez kilkanaście lat były bowiem najbardziej obleganymi kierunkami studiów. Dla ich absolwentów oznacza to niestety problemy ze znalezieniem zatrudnienia w zawodzie. Wystarczy przejrzeć oferty dostępne na dowolnym portalu rekrutacyjnym, aby przekonać się, że większe szanse na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem typowo technicznym oraz specjaliści w konkretnych, wąskich branżach. Dużo ofert można znaleźć również w usługach. Typowych ofert dla humanistów pojawia się niestety niewiele. Czy to jednak oznacza, że osoby, które ukończyły popularne, oblegane przed kilku laty kierunki studiów nie mają szans na atrakcyjne zatrudnienie? Otóż wiele zależy tak naprawdę od siły przebicia, pomysłowości oraz podejścia do szukania wymarzonego zatrudnienia. Praca dla humanisty

Warto zwrócić uwagę na to, że współczesny rynek wymaga dużej elastyczności. Dlatego osoby, które nie mogą znaleźć pracy zgodnej ze swoim wykształceniem mogą rozważyć przekwalifikowanie się i zdobycie zawodu, który jest bardziej poszukiwany przez pracodawców. Absolwent czy absolwentka pedagogiki wcale nie musi przecież szukać pracy tylko w szkołach i przedszkolach. Wiele firm jest bowiem otwartych na osoby o różnych kierunkach wykształcenia, co oznacza, że humanista może aplikować na stanowisko, które nie do końca jest zgodne z tytułem zawodowym, który posiada. Alternatywą dla socjologów są m.in. firmy zajmujące się doradztwem zawodowym czy te z branży HR. Politolodzy mogą spróbować pracy w mediach, agencjach reklamowych i innych działach. Podobne możliwości stają przed absolwentami filologii polskiej, którzy niekoniecznie muszą pracować jako nauczyciele lub redaktorzy w wydawnictwach.

Doradcy zawodowi często doradzają również korzystanie z dotacji i założenia własnego biznesu. Alternatywą dla osób po pedagogice, które nie mają trudności ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie może okazać się założenie niewielkiego, prywatnego przedszkola. Duże zapotrzebowanie istnieje także na kameralne kluby malucha, które oferują całodniową opiekę nad dziećmi lub możliwość pozostawienia maluchów na godzinę lub kilka godzin w ciągu dnia.

Opublikowano

Na czym polega mentoring?

Na czym polega mentoring?
Na czym polega mentoring?

Na czym polega mentoring?

Obecnie dużo mówi się o rozwoju personalnym w odniesieniu do pracy zawodowej.Polega on na doskonaleniu cech, które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze, pomagają osiągnąć zawodowe cele, dopasować swoje cechy (umiejętności) do konkretnego stanowiska. W rozwoju personalnym pojawia się pojęcie mentoringu. Na czym ono polega? Otóż, chodzi tutaj o relację pomiędzy 2 osobami. Jedna z nich przekazuje drugiej, czyli swojemu podopiecznemu wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz czuwa nad jego właściwym rozwojem.