mentoring 04mentoring 05

Mentoring uznany i pozytywnie oceniony!

6 lutego 2015 r. podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w Zielonej Górze nasz produkt finalny „Mentoring, innowacyjna metoda aktywizacji” był oceniany przez eksperta i członków sieci.

Była to okresowa walidacja, którą przechodzi każdy z innowacyjnych projektów po zakończeniu etapu testowania. Eksperci chcieli sprawdzić, na ile zaproponowane przez nas rozwiązania okazały się skuteczne, lepsze od narzędzi do tej pory stosowanych. Możemy pochwalić się tym, że doceniono kompleksowość  zaproponowanego przez narzędzia, które charakteryzuje się zindywidualizowanym podejściem do młodych osób bezrobotnych.

Jak zauważył ekspert, proponowany model przynosi wymierne korzyści dla wszystkich grup odbiorców (czyli osób bezrobotnych), użytkowników (instytucji rynku pracy) oraz pracodawców. Mentoring to narzędzie, które daje możliwość wsparcia osób, z którymi urzędy pracy do tej pory sobie nie radziły. A jest to możliwe dzięki delegowaniu realizacji tych zadań do niepublicznych instytucji rynku pracy.

Wdrażany na szeroką skalą produkt pomoże także pracodawcom, którzy będą mogli znaleźć pracowników spełniających ich oczekiwania oraz skrócić okres ich adaptacji do warunków pracy.

Za nami ocena, przed nami – promowanie nowego rozwiązania. Będziemy organizować spotkania i opowiadać o tym, co udało nam się wypracować i wdrożyć. I zachęcać innych do stosowania.

Już dzisiaj można zapoznać się z efektami naszej pracy. Poniżej podręcznik „Mentoring, innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych”.